Dołącz do:

mediclub

Polityka Prywatności

  1. Administrator danych osobowych
  2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
  3. Informacje dotyczące profilowania w celach marketingowych
  4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych
  5. Odbiorcy Twoich danych osobowych
  6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
  7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  8. Prawo wycofania zgody
  9. Prawo wniesienia skargi do organu


Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez
PREMIUM FITNESS & GYM Sp. z o. o, ul. Jana Długosza 74, 51-162 Wrocław

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie PREMIUM FITNESS & GYM Sp. z o. o, ul. Jana Długosza 74, 51-162 Wrocław (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

W przypadku uzupełnienia przez Ciebie formularza kontaktowego Twoje dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówionego kontaktu.
W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO czyli prawnie uzasadniony interes polegający na odpowiedzi na uzupełniony formularz.

Jeśli udzieliłeś stosownych zgód dotyczących kierowania do Ciebie działań marketingowych i sprzedażowych określonymi kanałami komunikacji, to Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać, aby prowadzić marketing bezpośredni naszych produktów i usług.
Realizując powyższy cel, podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. F RODO, czyli prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu działań marketingowych i sprzedażowych w związku z wyrażonymi przez Ciebie zgodami dotyczącymi otrzymywania treści marketingowych określonymi kanałami komunikacji (w tym profilowanie).

Jeśli wyrazisz zgodę na wykorzystywanie Twoich danych osobowych do realizacji działań marketingowych Medicover Polska, to Twoje dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO. W ramach marketingu będziemy między innymi wysyłać informacje o produktach, promocjach i konkursach oraz przeprowadzać badania marketingowe. Będziemy także dokonywać profilowania w celach marketingowych.

Jeśli będziesz zainteresowany naszą ofertą, Twoje dane będą przetwarzane w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO.

3. Informacje dotyczące profilowania w celach marketingowych

Na podstawie Twoich danych osobowych dokonujemy profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie.

Dokonujemy profilowania, aby lepiej poznać Twoje zainteresowania i potrzeby dotyczące oferowanych przez nas produktów i usług. Na podstawie Twojego profilu będziemy wysyłać Ci informacje dopasowane do Twoich preferencji w zakresie m.in. dopasowania tematyki wysyłanych treści i materiałów promocyjnych, edukacyjnych, informacyjnych, oferowania produktów, badania rynku i opinii publicznej, dokonywania pomiarów, które pozwolą nam udoskonalać nasze usługi.

4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W odniesieniu do prowadzenia przez nas działań marketingowych będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu wycofania zgody na otrzymywanie od nas treści marketingowych i sprzedażowych określonym kanałem komunikacji bądź do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją zamówionego kontaktu, przechowywać będziemy przez czas niezbędny do wyjaśnienia Twojej sprawy i udzielenia Ci wyczerpującej odpowiedzi, bądź przez czas niezbędny do obrony i ochrony roszczeń.

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia umowy będą przechowywane przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

5. Odbiorcy Twoich danych osobowych

 Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np.;

 • dostawcom usług IT,
 • agencjom marketingowym,
 • agencjom badawczym.

Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

W celu zapewnienia jak najwyższej jakości naszych usług korzystamy z innych dostawców, np. w zakresie wsparcia IT. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Nami a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, bądź na podstawie odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej.

7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo do wycofania zgody,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych;
 3. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 6. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).

8. Prawo wycofania zgody

Jeśli Twoje dane przetwarzane są w oparciu o Twoją zgodę, to przysługuje Ci prawo do jej wycofania w dowolnym momencie bez negatywnych konsekwencji. Nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

9. Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.